Welkom op de website van MT Accountants.

Wij zijn een klein accountantskantoor, met name werkzaam voor cliënten in het MKB.
Ons dienstenpakket behelst daarbij onder andere het voeren van uw administratie (en loonadministratie), het opstellen van de jaarrekening en het doen van aangiften voor diverse soorten belastingen.

Voor onze vakkennis vormt de omvang van ons kantoor geen beperking. Door het netwerk dat wij in de loop der jaren hebben opgebouwd kunnen wij voor zaken, waarvoor de kennis in huis ontbreekt, gebruik maken van externe specialisten. Voor u is immers van belang dat u goed geholpen wordt, gericht op uw persoonlijke omstandigheden.

Voor ons is persoonlijk contact met cliënten van het allergrootste belang. Een accountant houdt zich immers bezig met de financiën van zijn cliënt; veel persoonlijker kan een relatie nauwelijks worden.

Mocht u geïnteresseerd zijn, dan maken wij graag een afspraak om in een gesprek met u kennis te maken en onze werkwijze nader toe te lichten.